7862
post-template-default,single,single-post,postid-7862,single-format-standard,theme-onyx,mkd-core-2.0.2,mikado-core-2.0.2,woocommerce-no-js,ajax_fade,page_not_loaded,,onyx child-child-ver-2.0.1,onyx-ver-3.3,vertical_menu_enabled, vertical_menu_left, vertical_menu_width_290,vertical_menu_background_opacity_over_slider vertical_menu_background_opacity_over_slider_on,vertical_menu_background_opacity,smooth_scroll,side_menu_slide_from_right,transparent_content,onyx_mikado_set_woocommerce_body_class,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive

ลบรอยสักผิดวิธีอันตรายกว่าที่คิด! แนะนําวิธีลบรอยสักที่ถูกต้องและปลอดภัย กับ Dr.TATTOF

ลบรอยสักผิดวิธีอันตรายกว่าที่คิด! แนะนําวิธีลบรอยสักที่ถูกต้องและปลอดภัย กับ Dr.TATTOF

แนะนําวิธีลบรอยสักที่ปลอดภัย กับ Dr.TATTOF เลี่ยงการลบผิดวิธีที่เสี่ยงให้เกิดอันตราย!

การสักลายถือเป็นศิลปะอย่างหนึ่ง โดยมีพื้นที่แสดงออกบนเรือนร่าง ที่บ่งบอกได้ถึงความชอบ และตัว ตนของเจ้าของรอยสักนั้นๆ รวมถึง ยังเป็นภาพแทนความทรงจําต่างๆ ของหลายๆ คนอีกด้วย แน่นอน ว่ารอยสักเหล่านั้นจะยังคงอยู่ติดตัวไปตลอดตราบเท่าที่ต้องการ แต่ในทางกลับกัน รอยสักบางรอยหรือ บางภาพ เมื่อเวลาผ่านไปก็อาจเปลี่ยนจากความชอบ ความทรงจําที่ดีมาเป็นภาพที่ไม่ต้องการ และ ต้องการจะลบออกไป หรือมีความจําเป็นบางอย่างที่จะต้องลบออก ซึ่งต้องยอมรับว่าการลบรอยสักนั้น ก็ไม่ใช่เรื่องง่าย และหากลบด้วยวิธีการที่ผิด ก็อาจก่อให้เกิดอันตรายได้มากกว่าที่คิด

 

วันนี้เราจึงจะมาบอกถึงความเสี่ยงจากการลบรอยสักแบบผิดวิธีที่อาจก่อให้เกิดอันตราย พร้อมคํา แนะนําวิธีการลบรอยสักที่ถูกต้องและปลอดภัย ด้วยเทคโนโลยีเลเซอร์ลบรอยสัก จาก Dr. TATTOF ผู้ เชี่ยวชาญด้านการลบรอยสัก เพื่อให้เป็นข้อมูลสําหรับผู้ที่ต้องการลบรอยสัก แบบไม่ต้องกังวลถึงผลข้าง เคียง

 

อันตรายที่อาจเกิดขึ้น หากลบรอยสักผิดวิธี!

 

การลบรอยสักนั้น สามารถทําได้แต่สิ่งสําคัญที่จะต้องคํานึงถึงเป็นอันดับแรกเลยนั่นก็คือ จะต้องเป็นวิธี ที่มีความปลอดภัยมากที่สุด หากทําการลบรอยสักในแบบที่ผิดวิธีก็อาจจะส่งผลกระทบโดยตรงที่เป็น อันตรายต่อผิวหนังได้มากกว่าที่คิด การลบรอยสักที่ควรหลีกเลี่ยงเป็นอย่างยิ่งคือ การลบรอยสักด้วยตนเอง ไม่ว่าจะด้วยวิธีการใดก็ตามที่ เคยได้ยินมา เพราะจะก่อให้เกิดความเสี่ยงได้ทั้งทั้ สิ้น ซึ่งนอกจากรอยสักจะไม่จางลงแล้ว ยังจะทําให้เกิด ปัญหาหรืออันตรายต่อผิวหนังให้แย่ลงได้อีก ดังนั้น จึงไม่ควรทําการลบรอยสักด้วยตนเอง แต่แนะนํา ว่าควรปรึกษาแพทย์ผิวหนังหรือผู้เชี่ยวชาญจะดีที่สุด ซึ่งความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นหากลบรอยสัก ผิดวิธีอาจเป็นได้ดังนี้

 

 • หากลบรอยสักผิดวิธีหลังลบอาจทําให้ผิวหนังบริเวณนั้นเกิดการหมองคล้าหรือมีรอยด่างดํา ที่ เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของเม็ดสีที่ทําให้รักษาได้ยาก และอาจเกิดการเปลี่ยนแปลงของเม็ดสี ไปอย่างถาวรได้
 • เกิดอาการแพ้ได้จากสิ่งที่นํามาลบรอยสัก เช่น สารเคมีอันตรายจากครีมลบรอยสัก หรือ การแพ้ จากสารที่เป็นกรด ด่างต่างๆ ที่นํามาขัดผิว เช่น ยางไม้น้าส้มสายชูเป็นต้น ซึ่งจะทําให้เกิด อาการคัน เป็นผื่นแดง หรืออาจนําไปสู่อาการของโรคผิวหนังร้ายแรงได้
 • หากทําการลบรอยสักด้วยวิธีการที่ใช้ความร้อนแบบผิดวิธีนอกจากจะไม่ช่วยให้รอยสักจางลง ได้แล้ว ยังเป็นอันตรายอย่างยิ่ง เพราะจะทําให้บาดเจ็บ เกิดแผลไหม้พุพอง และเสี่ยงต่อการ ติดเชื้อตามมา รวมถึง อาจทําให้เกิดรอยแผลเป็นขึ้นในอนาคตได้อีก

 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการลบรอยสัก

 

เพราะการลบรอยสัก ควรหลีกเลี่ยงการลบด้วยตัวเองและด้วยวิธีการที่ผิด แต่จะต้องทําโดยผู้เชี่ยวชาญ หรือแพทย์ผิวหนังเฉพาะทาง ก่อนที่จะไปดูว่าการลบรอยสักที่ถูกวิธีและปลอดภัยนั้นทําอย่างไร ควรรู้ ถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อการลบรอยสัก เพราะการที่รอยสักจะสามารถจางลงได้ตามต้องการ มากแค่ไหนนั้น จะขึ้นอยู่กับปัจจัยดังนี้

 

 • สีของรอยสัก: เนื่องจากสีของรอยสักจะมีความเข้ม ความอ่อนแตกต่างกัน ซึ่งในการลบรอยสัก หากเป็นรอยสักที่ใช้สีเข้มมาก ก็จะค่อนข้างใช้เวลาหลายครั้งรั้ หรือหากเป็นหมึกที่ใช้กับการสัก บนผิวหน้า เช่น การสักคิ้ว สักปาก ก็จะต้องทําการลบอย่างระมัดระวัง และอาจต้องใช้เวลา หลายครั้งเช่นกัน รั้
 • ระดับความลึกของสีหมึก: ระดับความลึกของรอยสัก จะขึ้นอยู่กับลักษณะการสัก เช่น หากสัก แบบ Professional Tattoo หรือใช้เครื่องสัก จะทําการลบรอยสักได้ไม่ยาก เพราะรอยสักจะอยู่ ในระดับเดียวกันสม่าเสมอ แต่หากเป็นการสักด้วยมือ อาจจะทําให้ระดับความลึกของรอยสัก แตกต่างและซับซ้อน จึงจะทําให้การลบทําได้ยาก
 • ตําแหน่งการสัก: ตําแหน่งการสักบนร่างกายในจุดต่างๆ จะส่งผลในขั้นตอนหลังการลบรอยสัก เพราะอาจทําให้เกิดแผลเป็นที่หายได้ยาก เช่น บริเวณหลัง หน้าอก ซึ่งเป็นบริเวณที่เกิดแผลเป็น ได้ง่ายกว่าบริเวณอื่นๆ หรืออย่างบริเวณบนใบหน้า โดยเฉพาะบริเวณใกล้ดวงตา ก็จะต้อง ทําการลบรอยสักต่างๆ อย่างระมัดระวังเป็นอย่างมาก

 

วิธีการลบรอยสักทําได้อย่างไรบ้าง?

 

 • การผ่าตัดลบรอยสัก (Surgical Removal) เป็นการลบรอยสักด้วยการผ่าตัดลอกผิวหนังในบริเวณที่มีรอยสักออก แล้วแพทย์จะทําการเย็บปิดแผล โดยหากเป็นรอยสักขนาดเล็ก ไม่ใหญ่มากก็จะสามารถเย็บปิดได้เลย แต่หากเป็นรอยสักที่มีขนาดใหญ่ แพทย์จะทําการนําผิวหนังส่วนอื่นมาเย็บปิดแผล ซึ่งจะต้องยอมรับว่าวิธีนี้จะทําให้เกิดรอยแผลที่ ค่อนข้างใหญ่และหายได้ยาก รวมถึง อาจทิ้งรอยแผลเป็นไว้อย่างชัดเจน จึงอาจเหมาะกับการลบ รอยสัก ขนาดเล็กๆ แต่วิธีนี้ก็ไม่เป็นที่นิยมเท่าใดนัก
 • การสักทับรอยสักเดิม (Tattoo camouflage) วิธีการนี้จะสามารถลบรอยสักเดิมได้โดยการสักรอยสักใหม่ทับลงไป แต่อาจจะทําให้รอยสักบริเวณ เดิม นั้น มีสีที่เข้มมากขึ้น มีขนาดใหญ่ขึ้น เพื่อให้เป็นการปกปิดรอยสักรอยเดิมได้อย่างเต็มที่ วิธีนี้อาจจะ เหมาะกับหลายๆ คนที่ชื่นชอบรอยสักเป็นพิเศษ หรือผู้ที่ต้องการเปลี่ยนลวดลายของรอยสัก ในตําแหน่ง เดิม
 • การเลเซอร์ลบรอยสัก วิธีนี้ถือเป็นวิธีลบรอยสักที่เป็นที่นิยมมากที่สุด เพราะเป็นวิธีการที่ง่าย และให้ผลลัพธ์อย่างมี ประสิทธิภาพดีผลข้างเคียงน้อย เกิดรอยแผลเป็นได้น้อย และที่สําคัญคือ การเลเซอร์ลบรอยสักนั้น มี ความปลอดภัยสูง โดยการเลเซอร์ลบรอยสักในปัจจุบัน สามารถทําได้ด้วยกระบวนการ ทางเลเซอร์ หลายประเภทด้วยกัน แต่ที่เป็นที่นิยมและมีประสิทธิภาพมากที่สุดคือ การเลเซอร์ลบรอยยสักด้วย Program PicoWay Laser

 

การเลเซอร์ลบรอยสักอย่างถูกวิธีและปลอดภัย ด้วยนวัตกรรมใหม่Program PicoWay จาก Dr. TATTOF

 

Program PicoWay คือ การลบรอยสักด้วยเลเซอร์ทางการแพทย์ซึ่งเป็นนวัตกรรมจากประเทศ สหรัฐอเมริกา ที่ให้ผลลัพธ์ออกมาได้อย่างมีประสิทธิภาพในการลบรอยสัก ซึ่งสามารถลบได้ทุกสีทุก แบบ และยังรวมถึง การลบรอยดําต่างๆ บนผิวได้อย่าง ฝ้า กระ รอยดําคล้าบริเวณร่างกาย ปานดํา เป็นต้น ซึ่งสามารถตอบโจทย์ได้มากกว่าเมื่อเทียบกับเทคโนโลยีการใช้เลเซอร์รูปแบบเก่า

 

การทํางานของ Program PicoWay เป็นการทํางานด้วยเทคโนโลยีที่สามารถทําให้เม็ดสีและรอยสัก แตกละเอียดเป็นอนุภาคขนาดเล็ก แบบที่เลเซอร์ทั่วไปไม่สามารถทําได้โดยจะใช้พลังงานเลเซอร์เพียง เล็กน้อยเท่านั้น และด้วยช่วงคลื่นของเลเซอร์สามารถทําให้รักษาได้ในคนไข้ที่มีสีผิวที่แตกต่างกัน เพื่อ เป็นการทํางานร่วมกับกลไกของร่างกาย ที่จะมีกลไกในการเก็บกินอนุภาคเล็กๆ ที่ถูกทําลาย ไปได้เอง จึงทําให้สามารถเห็นผลได้ในจํานวนครั้งน้อย รั้ ปลอดภัย เมื่อเทียบกับการเลเซอร์ในแบบเดิมๆ

 

สิ่งที่การเลเซอร์ลบรอยสัก Program Picoway สามารถทําได้

 

 1. ลบรอยสักได้ทุกสีเลเซอร์ลบรอยสัก Program PicoWay สามารถลบรอยสักของน้าหมึกได้ ทุกสีอย่างเฉพาะเจาะจง ไม่เพียงแต่หมึกสีดําหรือสีน้าเงินเข้มเพียงอย่างเดียว
 2. ทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพกว่า นวัตกรรมเลเซอร์ลบรอยสัก Program PicoWay ทํางาน ด้วยการทําให้เม็ดสีของน้าหมึกบนผิว สามารถเกิดการแตกตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพ กว่าการ เลเซอร์แบบอื่นๆ เนื่องจากคลื่นแสงพลังงานสูงที่ถูกปล่อยออกมาเพียงเล็กน้อยเท่านั้น จน สามารถสังเกตได้ตั้งแต่ครั้งแรก
 3. ปลอดภัย ไม่ทําให้เกิดแผลเป็น เพราะเลเซอร์ลบรอยสัก Program PicoWay ใช้เวลาในการ รักษา ที่รวดเร็วจึงทําให้ผิวหนังไม่เกิดการสะสมพลังงานความร้อน สามารถดูแลผิวหลังการ รักษาได้ง่าย โดยไม่ต้องกังวลเรื่องแผลเป็น
 4. ไม่ทําให้รู้สึกเจ็บ ด้วยนวัตกรรมเลเซอร์ลบรอยสัก Program PicoWay อ่อนโยนต่อผิว ไม่ทําให้ รู้สึกเจ็บ จึงสามารถลบได้แม้ในบริเวณบอบบาง
 5. ลบรอยสักได้กับทุกสีผิว เลเซอร์ลบรอยสัก Program PicoWay สามารถใช้ลบรอยสักได้ในทุก สีผิว แม้มีสีผิวโทนเข้มในระดับ 6 (ผิวสีน้าตาลเข้มหรือผิวดํา) ก็สามารถทําได้

 

การจะลบรอยสักได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพตามต้องการ จึงควรหลีกเลี่ยงวิธีที่ผิด เพราะอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผิวได้ดังนั้น จึงควรปรึกษาและรับบริการลบรอยสักจากแพทย์เฉพาะ ทางด้านผิวหนัง เพื่อเลือกวิธีการที่เหมาะสม และมีความปลอดภัยมากที่สุด อย่างการเลเซอร์ลบรอยสัก Program PicoWay นวัตกรรมเลเซอร์ลบรอยสักที่สามารถลบรอยสัก รวมถึง ลบรอยดําคล้า กระ ฝ้า จุดด่างดํา และปานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปลอดภัย ไม่เกิดรอยแผลเป็น ที่สามารถเข้ารับบริการได้ที่ Dr. TATTOF Clinic ผู้นําด้านการลบรอยสักอันดับหนึ่ง โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และนวัตกรรมเลเซอร์ ลบรอยสัก Program PicoWay ที่ทันสมัยที่สุด ที่พร้อมให้บริการอย่างใส่ใจในทุกรายละเอียดของลูกค้า พร้อมกับการติดตามผลอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยให้การรักษาได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด 

 

สนใจลบรอยสัก ลบรอยแผลเป็น ลบรอยแตกลาย และรักแร้ดํา สามารถสอบถามรายละเอียด เพิ่มเติมที่
Dr.TATTOF : Medical Laser Solutions
💬 Inbox: http://m.me/dr.tattof
📍Line@: http://line.me/ti/p/~@dr.tattof
📞สาขาสีลม คอมเพล็กซ์ 090-546-2424
📞สาขาเซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว 095-428-9424
📞สาขาเทอร์มินอล 21 พัทยา 097-428-2424
📞สาขาเอท ทองหล่อ 099-614-2424
📞สาขาฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต 083-535-2424
📞สาขาเซ็นทรัลพลาซ่า ปิ่นเกล้า 064-679-2424
📞สาขาเดอะ พรอมานาด 064-756-2424
📞สาขาเซ็นทรัล เวสต์เกต 064-568-2424
📞สาขาเซ็นทรัล พระราม2 063-856-2424
📞สาขาเมกาบางนา 090-895-2424
📌IG: https://www.instagram.com/dr.tattof
🌐 www.drtattof.com